BİZİ “GÖZÜMÜZDEN” VURDULAR!

Farkındayım, yazılarımın azımsanmayacak önemli bir kısmı hal ve ahvalimize dair eleştiri üzerine. Zira iman iddiasında bireyler sıfatıyla yeryüzünün mirasçıları olarak

Devam
Muhammed Rıdvan Sadıkoğlu