Kadın 1. Cilt

İndirim!

40,00 30,00


Back Cover

Description

Hz Havva’dan Günümüze Kadın 1. Cilt

( Karton Kapak, 382 sayfa, 7.baskı)

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 11
7.BASKI ÖNSÖZÜ 18
GİRİŞ 22
YARATILIŞ 27
·         İnsan Kimdir ? 28
·         İnsanın Fesat  ve Fesareti 33
·         Ademoğlu’nun İlk Yaratılışı 38
·         Yaratılış 47
·         Yasak Meyve 55
ü  1.Cennet       56
ü  Adem’in Cenneti 56
ü  2.Şecer 57
ü  Mal 58
ü  Vesvese 60
ü  Sev’ete 60
ü  3.Çirkinlikler 61
ü  4.Cennet yaprakları 62
ü  5.Zevk 63
ü  6.Beda 65
ü  7.İhbıtu 65
ü  Biribirinize Düşman Olarak 67
ü  8.Libas 67
ü  İnzal 67
ü  Huld 68
·         Adem kıssası 70
ü  Birinci Sahne 73
ü  İkinci Sahne 82
·         Adem Formuna Geçirilmiş İnsan’ın Nefs Yönünün Yaratılışı 95
ü  Negatif Potansiyeller 96
ü  Pozitif Potansiyeller 96
·         İnsan Kavramının Kuran’a göre Tarifi ve Tanımlaması 100
·         İnsanın Biyolojik Yaratılışı 101
ü  1.Faz=Su 106
ü  2.Faz=Çamur 107
ü  3.Faz=Toprak 107
ü  4.Faz=Beşer 108
·         Habil ve Kabil 113
·         Eşitliğin Taktiri 123
TARİHTE KADIN 130
·         Tarih Boyunca Kadın 131
ü  Urukagina Metinleri 132
ü  Firavun Hutşepsut 134
ü  Murasaki Shikibu 135
ü  Theodora 136
ü  Hürrem Sultan 137
ü  Bingenli Hildegard 137
ü  Christine de Pizan 138
ü  1. Elizabeth 138
ü  Olympe de Gouges 140
ü  Mary Wollstonecraft 140
ü  Milicent Fawcett 140
ü  Alexandra Kollontai 141
ü  Margaret Senger 141
TARİHTE KADININ SERÜVENİ 143
KURAN-I KERİM VE KADIN 152
ü  Allah Bizimle Konuşuyor 153
ü  İlham Ederek 157
ü  Perde Gerisinden 159
ü  Elçi Seçerek 160
ü  Kur’an-ı Kerim’in Din Algısı 168
ü  Kuran-ı Kerim Kadınlara Ne Getirdi 174
ü  Kaburga Kemiğinden Yaratılma Yok 175
ü  Çok Eşlilik Kaldırıldı 176
ü  Diğer Kadın Reformları 178
ü  Cariyelik Kalktı 180
ü  Mut’a Nikahı Kalktı 182
ü  Evin ‘REİS’i’ Erkek mi? 183
ü  Kadınları Dövme Yoktur 185
ü  Kadınlarla İlgili Konularda Kuran’la Saptırılan Konular 187
ü  Kadınlarla İlgili Uydurmalar 193
ü  Koca İzin Vermezse Kadın Cennete Gidemez mi? 195
ü  Yaşlı Kocalardan Kurtulmak 196
ü  Kadınlar Koyun Mudur? 197
ü  Kadınlar Erkeklerle Konuşurken Ağzına Taş Almalı mı? 199
ü  Kadın İmamda olur Müezzinde Olur Devlet Başkanı da Olur 200
ü  Cinselliği Sağlama Almak İçin Uydurulanlar 203
ü  Kur’an-ı Kerime Göre Hz. Meryem ve Meryem Suresinden Alınacak Mesajlar 213
ü  Meryem Sözcüğünün Anlamı 214
ü  Ailesi 214
ü  Hz. Meryem’in Cinsiyeti 217
ü  Hz. Meryem’e Ruhun Üflenmesi 220
ü  Hz. Meryem’in Hz. İsa’yı Doğurması 222
ü  Hz. Meryem’e Gönderilen Ruh 224
ü  Temessül 225
ü  Nebi Hanımları’nın Şahsına Günümüz Kadınlarına Uyarılar 230
AİLE 237
ü  Aile (Vahdet’in  Çekirdeği) 237
ü  Kadın ile Erkeğin En Değerlisi 242
ü  Allah Katında Sorumlularda Eşit 245
ü  Kadının Çalışması 246
ü  Kadın-Erkek Çalışıp İş Üretin 247
ü  Barışa Yönelik Güzel İşler Yapın 248
ü  Sünnete Göre Çalışması 249
ü  İyiliği Emreder Kötülüğü Men Eder 250
ü  Peygamber Hanımlarına Özel Yasa 252
ü  Ailede Görev  ve Yönetim 253
ü  Kadınla Erkeğin Birbirinden Üstünlükleri 254
ü  Ailede Yönetim Şura İledir 256
KADIN VE EVLİLİK 258
ü  Evlilik Kurumu ve Hedefi 259
ü  Evlenme Engelleri 264
ü  Devamlı- Mutlak Engeller 264
ü  Yakın Hısımlığı 264
ü  Geçici Engeller 268
ü  Evlilik Engeli 268
ü  İnanç Kısıtlaması 270
ü  Ahlak Engeli 276
ü  Boşanma Engeli 278
ü  Dört Kadınla Evli Olmak 278
ü  Yaş Engelli 278
ü  Hamilelik 279
ü  Evlilik Akdi Öncesi 280
ü  Nişanlanma 281
ü  Evlenme Ehliyeti 283
ü  Yaş 285
ü  Akıl Hastalığı 286
ü  Evlilik Akdi 286
ü  Kur’an’a Göre Evlilik Akdinin Şartları 287
ü  Şekil Şartlari 289
ü  İcap Ve Kabul Şartı 289
ü  Evliliğin İlanı 289
ü  Şahit Şartı 292
ü  Mehir 294
ü  Yasal Otoritenin Onayı 295
ü  Evlilik  Akdinde Tarafların İradesi 296
ü  Evlilik  Akdinde Taraf Olarak Kadın 297
ü  Geleneksel İslam Hukukunda Kadın ve Evlilik 301
ü  İslam Hukuku 301
ü  Geleneksel İslam Hukukunda Kadının Hak ve Ehliyeti 304
ü  Yaş 304
ü  Akıl Hastalığı / Cünun 305
ü  Sefahet 305
ü  Kölelik 305
ü  Ehliyetini Kısıtlayan Bir Neden Olarak Cinsiyet 305
ü  Hukuki Temsil, Velayet ve Vesayet 306
ü  Velayet 306
ü  Vesayet 307
ü  Geleneksel İslam Hukukunda Kadının Evliliği 307
ü  Evlilik Türleri 307
ü  Farz Olan Evlilik 309
ü  Haram Olan Evlilik 309
ü  Mekruh Olan Evlilik 309
ü  Evlilik  Şartları 309
ü  İcap ve Kabul 310
ü  Evlilik Akdinin Tarafları 311
ü  Evliliğin Geçerlilik  Şartları 311
ü  Evliliğin Bağlayıcı Şartları 316
ü  Sakat Evlilik Çeşitleri 318
ü  Evlenilmesi  Haram Olan Kadınlar ve Haram Evlilikler 320
ü  Evlenilmesi  Ebediyen Haram Olan Kadınlar 320
ü  Evlenilmesi  Ebediyen Haram  Olmayan Kadınlar 320
ü  Evlilikte Ehliyet 322
ü  Evlilikte Velayet 324
YUNAN VE ROMA HUKUKUNDA KADIN VE EVLİLİK 328
ü  Eski Yunan Hukukunda Kadının Hak ve Fiil Ehliyeti 329
ü  Yunan Hukukunda Kadın Kadın ve Evlilik 331
ü  Roma Hukukunda Kadın ve Evlilik 334
ü  Roma Devleti  ve Hukuku 338
ü  Roma Hukukuna Göre Kadının Hak ve Fiil Ehliyeti 341
ü  Roma Hukukunda Kadın ve Evliliği 341

 

ÖNSÖZ

Son yıllarda, değişen ve küçülen dünyada, bir taraftan  İslam’ın yaygınlaşması, diğer taraftan toplumlara İslamofobinin empoze edilmesi, farklı ideoloji ve menfaatlere sahip grupların İslam’ı temsili hedef edinmesi ve akademik düzeyde yapılan İslam araştırmaları neticesinde Müslüman toplumların normları, bütün dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir. Şüphesiz ki, bu normlar arasında en tartışma yaratanlar, müslüman kadının toplumdaki yerine dair olanlardır.

Her ne kadar müslüman yazar ve araştırmacılar bunu farklı bir şekilde sunmaya çalışsa da, günümüzün İslam dünyasında kadının hak ve sorumlulukları meselesi ciddi bir problem teşkil etmektedir.

Objektif bir gözle baktığımızda, Kur’an’da hakları açık ayetlerle güvenceye alınmış kadın, toplumda ciddi sorunlar yaşamakta ve haklarının çoğu yok sayılmaktadır. Bir tarafta modern hayatın yükü altında ezilen, aile hayatının getireceği sorumluluklardan kaçtığı için fıtrattan uzaklaşan kadınlar, diğer tarafta hayatları sömürülmüş, inandığı değerler uğruna susturulmuş ve biyolojik fonksiyonların ötesinde toplumda herhangi bir fonksiyon bahşedilmeyen varlıklar haline getirilmiştir.

Bunun nedenini sorguladığımızda da, bu sorunların çoğunun toplum ve aile kaynaklı olduğunu görüyoruz. Toplumun çekirdeği mahiyetinde olan aile, içinde barındırdığı tüm değerleri yeni nesle aktardığı gibi, taşıdığı sorunları ve yanlışları da aynı şekilde aksettirmektedir. Toplumda ciddi erozyonlara sebep olabilen bu sorun ve yanlışların çoğunun, maalesef din kökenli olduğu da varsayılmaktadır. Toplumu ayakta tutan en büyük  manevi  değerlerin  kaynağı  olan  din,  inanan  ferdin  zihninde    uyandırdığı bağlayıcılık ve teslimiyet nedeniyle, aynı zamanda dünyanın en bağlayıcı hukuk sisteminin temelini de oluşturmaktadır. Bu nedenle de dinin gereği olarak  lanse edilen ve tüm insanlığı kapsadığı iddia edilen bir hukuk sisteminin gerçekten en mükemmel hukuk sistemi olması lazımdır.

Hukuk alanının en önemli konusunu teşkil eden aile hukuku, Müslüman toplumlarda, dini anlamda mezheplerin görüşleri doğrultusunda teşekkül etmiştir.

Bu çalışmada insanın ve kadının yaratılışından başlayarak Kur’an ayetleri ışığında  kadının hukuki  durumu, evlilik hükümleri ve kadının evlilikte taraf olarak hak ve sorumlulukları günümüzde din diye lanse edilen değerler irdelenerek  ele alınmıştır.

Kur’an’da yer alan evlilik ve kadınla ilgili hükümler, modern hukuk normlarından bile daha ideal bir sistem inşa etmektedir. Kadın, bilinenin tersine, özgür irade sahibidir, evlilikte taraftır ve hem şahsi, hem mali hakları da çok önemli kurallarla tamamen güvence altına alınmıştır.

Geleneksel İslam Hukuku’nda kadın ve evlilik konusu başlı başına bir araştırma ve inceleme konusudur.  Günümüzde geçerliliğini hâlen koruyan İslam mezheplerinin görüşleri doğrultusunda, evlilik hukuku, kadının hukukî durumu  ve bu durumun evlilik hukukundaki yansımalarını bu çalışmada ayrıca Kur’an ayetleri ışığında inceleme fırsatımız olacaktır.

Zira geleneksel İslam Hukuku’nun görüşleri çalışmanın ilerleyen bölümlerinden de görüleceği üzere , Kur’an ayetlerinden ve Allah Resulü’nün uygulamasınden epey farklılık arz etmesi günümüzde hem kadının cinsel bir obje olarak görülmesine sebep teşkil etmekte, hem kadını ataerkil bir toplum yapısının altında adeta doğurduğu erkeğin kölesi kılmakta hem de bu yönüyle İslam düşmanlarına adeta çanak tutmaktadır.

Kur’an tabiri ile din-ül gayyüme (hayat dini ) olarak lanse edilen İslam’a yaftalanan bazı uygulamaların kaynağının, Kur’an ve Sünnet olmayıp, mezhepler doktrinine nüfuz eden yabancı hukuk ve kültürler olduğunu hep birlikte müşahade edeceğimiz bu çalışmada  özellikle çocukların evlendirilmesi, veli ve yetkileri, kadının evlilik akdindeki iradesi(zliği), gibi çok tartışmalı konuların, Kur’an’daki açık hükümlere rağmen, mezheplerce farklı yorumlanması, Kur’an’a aykırı bir hukuk sisteminin teşekkülünü mümkün kıldığını irdeleyeceğiz.

İslam coğrafyasında geçerliliğini hâlen koruyan bu sistem, her ne kadar çağdaş İslam hukukçularının görüşleriyle onarılmaya çalışıldıysa da, aslında İslam’ın hedeflediği mükemmel birey ve mükemmel toplum öğretisinin önünde önemli bir engel teşkil etmektedir.

İlerleyen bölümlerde fıkıh mezheplerinin teşekkül ettiği coğrafya, toplumlar ve dönemde önemli bir yere sahip olan ve dünya düşünce ve hukuk tarihindeki etkisi günümüzde de hâlâ devam eden Yunan ve Roma Hukukunda kadın ve evlilik konusu araştırılmıştır. Zira Yunan Hukuku ve felsefesi, hem Roma Hukukunun, hem dünya felsefesinin önemli bir kaynağını teşkil etmiştir. Roma Hukuku ise, tüm batı hukuk sistemlerindeki nüfuzuyla etkisini hâlâ sürdürmektedir. Çalışmanın bu bölümünde yer alan incelemelerde görüleceği üzere, Yunan ve Roma’daki kadının konumu ve evlilikle ilgili hükümler bize hiç yabancı gelmeyecektir.

Medeniyetler arası etkileşim, hem bilim, hem kültür, hem de hukuk alanında kaçınılmazdır. Mezheplerin doğduğu coğrafya ve zaman diliminde geçerli olan  kültür ve hukuk anlayışları, yaşadıkları toplumların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan âlimlerin düşüncelerini de ister istemez etkilemiştir. Bu etkileşimin gerçekleştiği zaman ve yer hakkında önemli çalışmalar da yapılmıştır, fakat oryantalist akımın anlayışından kurtulamayan bu çalışmaların çoğu, objektif bir referans teşkil etmekten uzaktır. 

Kur’an’ın öngördüğü evrensel normlar, mezhepler hukukunun normları, Yunan ve Roma Hukukunun normlarının da zaman zaman  karşılaştırıldığı bu çalışmamın tüm sahfalarında değerlendirdiğim bu hükümleri bu şekilde karşılaştırmamdaki amaç, Kur’an’ın kadın ve evlilik konusunda koymuş olduğu normların tartışılmaz üstünlüğünü göstermekle beraber, mezhepler hukukundaki bazı normların Kur’an’dan çok, Yunan ve Roma Hukuku hükümleriyle benzerlik arz ettiklerini gözler önüne sererek, İslam hukukuna yaftalanan bazı uygulamaların kaynağının Kur’an değil, İslam düşüncesine nüfuz eden yabancı düşünce sistemlerinin olduğunu ispatlamaktır.

 Allah kadınla erkeği eşit yaratmamıştır. Her ikisini de insan olma yönünden, akıl, bilgi, kültür yönünden eşit olsa da, kadın erkekten daha duygusal daha hissidir. Erkek ise daha katı, olaylara daha sert, duygusal yoğunluğu az olan bir açıdan bakar. Bu psikolojik yönden farklılıktır. Biyolojik yönden, erkekte kas daha fazla iken, kadında yağ daha fazladır. Bu durum erkeğin kadından üstün olduğunu göstermez. Kadın daha duygusal, erkek daha az duygusal, kadın daha çok acır, sevgi hayatında daha önemli bir yer kapsar, erkekte ise daha azdır. Erkek daha güçlü kaslıdır, kadın daha az güçlü ve kaslıdır. Her iki cinsin de üstün ve eksik yönleri vardır. Akılda, düşüncede her iki cinsi de eşittir ve birbirlerini geçebilirler. Bu durum erkeğin üstünlüğünü veya kadının zayıflığını göstermez. Aksine bu durum her iki cinsin ayrı yaratılış özelliklerinin doğal sonucudur. Bunu kabul etmeli, yaşam tarzımızı buna göre ayarlamalıyız. İslam, kadın-erkek eşitliğini değil, kadın erkek adaletini savunur. Eşitlik, adalet demek değildir.

Günümüzde kadın konusu ele alınırken düşülen tuzaklarda biri de, kadına erkek eşitliği iddiasıdır. Birbirinden aynı anda farklı olan iki şey, o anda birbiriyle eşit olamaz. Ne kadın erkeğin, ne de erkek kadının eşitidir. Birbiriyle aynı olmayan iki şeyi birbiriyle eşitlemek, elmalarla armutları toplamak gibidir. Kadın ile erkek birbirinin eşiti değil, karşılıklı üstün olan ve olmayan taraflarıyla, toplumda, hayatın bütününde ve ailede vazife, sorumluluk, yetki ve haklar açısından birbirini tamamlayan yanlarıyla, iki parça gibi birbirine geçmelerle bir bütünü meydana getiren iki parçadır. Bu bakımdan, önemli olan, eşitlik değil, her iki cinse de, fizyolojisinin, psikolojik yapısının, aile ve toplum bütünlüğü içindeki işbölümünün gerektirdiği sorumluluğu vermektir. Gerçek eşitlik, meseleye böyle yaklaşmadadır. Diğer tür bir yaklaşım ise eşitlik değil, aynılıktır; bu da, adalet, hele kadına iyilik veya ona değer verme değil, zulümdür.

Dolayısıyla, ne kadının hak ve sorumlulukları bütünüyle erkeğinkinin aynısıdır, ne de, erkeğinki kadınınkinin aynısıdır. Çünkü kadının hakları erkeğinkiler ile aynı olsaydı, bu durumda kadın, erkeğin kopyası olurdu. İslam’da kadının eşsiz ve diğer sistemlerde hiç benzerliği olmayan bir konumu vardır. İslam, din görünümlü bazı batıl inançlarda olduğu gibi, kadını şeytanın ürünü veya kötülüklerin tohumu olarak görmez.

Kur’an-ı Kerim, erkeğe kadının egemen bir efendisi ve kadını da, erkeğin egemenliğine teslim olmaktan başka çaresi bulunmayan zavallı bir varlık olarak da yer vermez. Kadının içinde ruhu olup olmadığı sorusu hiçbir zaman ne İslam’da ve ne de Müslümanlar arasında tartışılmış bir mesele değildir. İslam’da kadının eşsiz, yeni ve diğer sistemlerde olmayan bir konumu vardır.

Günümüzün demokratik toplumları bile, bu konuda İslam’dan çok geridir. Bu toplumlarda kadının o kadar imrenilecek bir konumu yoktur. O, hayatını kazanmak için çok sıkı çalışmak zorunda kalmakta ve bazen erkekle aynı işi yaptığı halde, maaşı ondan daha az olabilmektedir. Belli bir özgürlüğe sahip ise de, bu, daha çok arzularını tatmin özgürlüğüdür ki, böyle bir özgürlük, gerçek insan fıtratının, selim aklın, insanlığın değişmez edebi değerlerinin ve herhangi semavi bir dinin kabul edebileceği tarzda bir özgürlük değildir.

Ayrıca kadın, demokratik toplumlarda bugünkü bulunduğu konuma gelebilmek için on yıllarca, hatta asırlarca çaba sarf etmiştir. Öğrenme, çalışma ve kazanma haklarını elde edebilmek için acılı kurbanlar vermek ve en tabii haklarının, hatta gördüğü ve görmesi gereken hürmetin birçoğundan vaz geçmek zorunda kalmıştır. Konumunu ruh sahibi bir insan durumuna getirmek için çok ağır bedel ödemiştir.

Tüm bu pahalı kurbanlara ve acılı çabalara rağmen onun, Müslüman kadının sahip bulunduğu kadınlığa yakışır haklara sahip olduğu söylenemez.

Sonuç olarak, “İslam, cinsiyetler arasında çatışmayı değil; adalet, merhamet, sevgi, uyum ve tamamlayıcılığı esas almıştır. Buna göre kadın ve erkek arasında mutlak üstünlük iddiası her iki tarafın yaratılış özellikleri ile bağdaşmamaktadır. Üstünlük cinsiyette değil, sahip olunan değerlerde aranmalıdır. İslam, bu konudaki adaletsizliği ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemeleri yapmış, kadına hak ettiği konumu ve saygınlığı kazandırmıştır. Tarihi süreçte kadın aleyhine oluşan birtakım olumsuzluklar dinin maksat ve hedefleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmeli, İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerinde bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmelidir.”

Bu çalışmanın hedefi, toplumun anası olan Kadın’ın Allah’ın kelamı ışığında toplumda hak ettiği yere gelmesini sağlamak; Kur’an’ın evlilikle ilgili hükümleri ışığında, bilhassa evlilik hukukunda kadının statüsünü ortaya çıkarıp, bu hükümlerin günümüzde de uygulanabilirliğini ve bağlayıcılığını tespit ettikten sonra, gerçekten İslam’ın kadın konusunda koyduğu eşsiz adil normları farklı bir açıdan incelemek ve bu normların en modern hukuk sisteminden bile daha ideal olduğunu ortaya çıkarıp, günümüz müslüman toplumlarındaki sorunların İslam ve Kur’an’dan değil, tam tersi bunlardan uzaklaşılıp anlaşılmamasından kaynaklandığını ortaya çıkarmaktır.

Çalışmanın her bir harfinin Rahman’ın kullarına hitabı olan Kur’an gözlüğü ile müşahade edilmesi okuyucularımdan en önemli ricamdır. Çalışma bazında ortaya çıkabilecek her türlü kusur şahsıma aittir. Zira kusursuzluk sadece Allah’a mahsustur!

Gayret bizden tevfik ise Allah’tandır !

Selam, dua ve muhabbetle….

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kadın 1. Cilt”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir